Medicine Studerandes Förbund (MSF)

+48583491111

  • kontakt@msfgdansk.se
  • Marii Skłodowskiej-Curie 3a  - 80-210 Gdańsk

MSF Gdansk är en del av MSF utland som verkar direkt under Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom Sveriges Läkarförbund och utgör en sammanslutning av medicine studerande vid Medical University Gdansk samt yrkesverksamma f.d. medicine studerande.

MSF Gdansk har till uppgift:

• Att tillvarata medlemmars studiesociala, ekonomiska och yrkesmässiga intressen
• Att främja medlemmars utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen gentemot Svenska institutioner, kommuner landsting samt företag och organisationer
• Att ta tillvara på de svenska studentikosa traditionerna genom att implementera dem i vår verksamhet

Information om Gdansk

Vi har samlat mycket information på undersidan Information om Gdansk  utöver det finns otroligt mycket information på universitetet webbplats och om det fortfarande inte är tillräckligt kan vi rekommendera Gdansk.guru som har samlat väldigt mycket information om Gdansk på sin webbplats.

Mer om oss

Alla som är medicine studerande vid Medical University Gdansk samt f.d. medicine studerande utan läkarexamen yrkesverksamma inom medicinsk utbildning och forskning eller som vikarierande underläkare bosatta i Polen kan bli medlemmar

Som medlem kan man delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, ta del av information om föreningens angelägenheter

MSF har även till uppgift att sprida facklig information bland medlemmarna.
Det är du som medlem som bestämmer hur vår förening skall verka

Nyheter

STUDIETEKNIKSKURS

Den 23 oktober höll Olle Byström, Alexander Zizanis, Danush Davoodi och Siri Fagerlund en uppskattad kurs i studieteknik för de…

Läs mer

Copyright © All right reserved MSFGDANSK.SE.