STUDIETEKNIKSKURS

Den 23 oktober höll Olle Byström, Alexander Zizanis, Danush Davoodi och Siri Fagerlund en uppskattad kurs i studieteknik för de nyanlända ettorna.