Studenter från MUG mot Coronavirus

Vi arbetar med att hjälpa medicinska personalen på olika sjukhus i Gdansk. Utöver det har universitetet stängt och vi kör utbildningen via nätet. För mer info och för att anmäla dig till att hjälpa kontakta corona@gumed.edu.pl